SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Novosti

SEPA Newsletter br. 15
Listopad 2023.

ODGODA SEPA promjena od 19.11.2023. i novi datum primjene SEPA promjena od 17.3.2024.


Nova SEPA dokumentacija za primjenu od 19. studenoga 2023.
Rujan 2023.

Podsjećamo da će od 19. studenoga 2023. godine u primjeni biti nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer i SEPA izravno terećenje (nove verzije pain. datoteka).

Dodatno skrećemo pažnju da je objavljena i Uputa za klijente – camt.053, 052 i 054, važeća od 19. studenoga 2023. godine.

Više informacija u SEPA Newsletteru br. 13 za SDD, te u SEPA Newsletteru br. 14 za SCT.


Nacionalni odbor za platni promet
Lipanj 2023.

Novi Nacionalni odbor za platni promet osnovan je 14. lipnja 2023., a dosadašnji Nacionalni odbor za platni promet osnovan 24. veljače 2003. prestao je s radom. Novim Nacionalnim odborom za platni promet upravlja Hrvatska narodna banka, a njegov je cilj utvrđivanje i unaprjeđivanje standarda stabilnoga i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa poticanjem uravnoteženoga i održivog razvoja sigurnoga, učinkovitoga, inovativnoga i konkurentnoga tržišta platnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni odbor za platni promet omogućit će različitim dionicima ponude i potražnje na tržištu vezanom uz pružanje platnih usluga, isključivo na dobrovoljnoj osnovi, uspostavu međusobne suradnje, razmjenu mišljenja i postizanje dogovora o poduzimanju odgovarajućih aktivnosti koje pridonose kvalitetnijemu obavljanju platnog prometa u Republici Hrvatskoj, kao dijela jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA – engl. Single Euro Payments Area) i europodručja te njegovom kontinuiranom razvoju i unaprjeđivanju.

Izvor: HNB


SEPA Newsletter br. 14
Svibanj 2023.

Novi broj SEPA Newslettera donosi informacije o novoj dokumentaciji za SEPA kreditni transfer, koja će biti u primjeni od 19.11.2023. godine:


SEPA Newsletter br. 13
Svibanj 2023.

Novi broj SEPA Newslettera donosi informacije o novim formatima poruka za naloge SEPA izravnog terećenja i pripadajućim XSD shemama, koji će biti u primjeni od 19.11.2023. godine:


Veliki petak je neradni dan za izvršavanje međubankovnih transakcija
21. ožujka 2023.

Uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske sva međubankovna plaćanja u eurima izvršavaju se i namiruju u platnom sustavu TARGET Europske središnje banke, odnosno u TARGET-HR komponenti sustava TARGET kojom upravlja Hrvatska narodna banka. TARGET-HR je platni sustav preko kojega Hrvatska narodna banka vodi račune banaka i u kojem se izvršavaju i namiruju platne transakcije u eurima (nacionalne i prekogranične) između svih banaka europodručja u realnom vremenu na bruto načelu (engl. Real Time Gross Settlement), i to u svrhu provođenja plaćanja samih banaka i njihovih klijenata, plaćanja u svrhu provođenja monetarne politike EU-a i monetarnih operacija HNB-a, opskrbe banaka gotovim novcem, transakcija povezanih sa sudjelovanjem na tržištu kapitala, transakcija konačne namire drugih platnih sustava i drugih platnih transakcija.

Platni sustav TARGET-HR otvoren je za provođenje plaćanja svaki radni dan u skladu s Odlukom o pravilima rada sustava TARGET-HR (Dodatak V. Raspored rada sustava TARGET), a zatvoren je na sljedeće dane:

S obzirom na to da je Veliki petak radni dan u Republici Hrvatskoj, ali istodobno neradni dan platnog sustava TARGET-HR, skrećemo pozornost na to da se na dan Velikog petka, 7. travnja 2023. neće moći izvršavati plaćanja između računa koji se vode u različitim bankama (međubankovna plaćanja kod kojih platitelj vodi račun u jednoj, a primatelj plaćanja u drugoj banci).

Navedeno neće imati nikakvog utjecaja na izvršenje plaćanja između računa koji se vode u istoj banci, kao što neće imati ni utjecaja na plaćanja platnim karticama i podizanje gotovine na bankomatima. Dakle, građani će na Veliki petak moći bez problema podizati gotovinu na bankomatima i plaćati platnim karticama.

Ujedno, za klijente kojima njihova banka omogućava uslugu instant plaćanja, bit će moguće izvršiti instant plaćanja između računa koji se vode u bankama koje su sudionice platnog sustava EuroNKSInst, koji posluje 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.

Banke sudionice sustava EuroNKSInst jesu:

Detaljnije se o mogućnostima korištenja usluga vezanih uz izvršenje plaćanja na Veliki petak možete informirati kod svoje banke.

Izvor: HNB


SEPA Newsletter br. 12
Listopad 2022.

Novi broj SEPA Newslettera donosi novosti u vezi sa SEPA izravnim terećanjem od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske (01.01.2023.):


SEPA aktualnosti na Konferencija SmartCart2022. u Zadru
Listopad 2022.

Međunarodna konferencija o karticama i plaćanjima u financijskim i drugim djelatnostima SmartCard2022 održat će se u Zadru, u Hotelu Kolovare  od 17. do 19. listopada 2022. Organizator Konferencije je riječka tvrtka Case d. o. o. u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

SmartCard konferencija već dugi niz godina prati razvoj i primjenu novih tehnologija i aplikacija u bankama i kartičnim kućama te ostalim djelatnostima poput trgovine, prometa, zdravstva i uprave te postepeno prerasta u središnje mjesto okupljanja različitih sudionika u procesu digitalne transformacije financijskih usluga.

Program je tematski podijeljene na tri cjeline: stanje i budućnost tehnologije (prvi dan), mobilna plaćanja i digitalno bankarstvo (drugi dan)  te iskustva u primjeni (treći dan).

Na Konferenciji će, između ostaloga, biti govora o budućnosti bankarstva, novim sudionicima i modelima plaćanja kao i o uvođenju eura. U okviru tema vezanih uz iskustva u primjeni, održat će se i prezentacija o SEPA aktualnostima.

Više informacija o programu i prijavama dostupno je na web stranici Konferencije, na sljedećoj poveznici.


SEPA Newsletter br. 10 i 11 dostupni na engleskom jeziku
Listopad 2022.

SEPA Newsletter br. 10 i 11 od sada su dostupni i na engleskom jeziku:


NOVI BROJEVI SEPA NEWSLETTERA
Svibanj 2022.

novi brojevi SEPA Newslettera donose:


Prelazak na euro – dokumentacija važeća od 01.01.2023.
travanj 2022.

Dokumentaciju za SEPA izravno terećenje možete pronaći ovdje.

Dokumentaciju za SEPA kreditni transfer možete pronaći ovdje

Dokumentaciju za SEP instant kreditni transfer možete pronaći ovdje


Konferencija SmartCart2021. u Zadru
rujan 2021.

SmartCard konferencija već dugi niz godina uz pomoć proizvođača (kartica, programa i opreme za izdavanje i prihvaćanje kartica), prati razvoj aplikacija u bankama i kartičnim kućama, ali i izvan bankarskog sustava (trgovina, promet, zdravstvo, uprava, …).

Konferencija je održanaod 11. – 13. listopada u Zadru – hotel Kolovare. Teme ovogodišnje Konferencije bile su vezane uz stanje i budućnost tehnologije, mobilna plaćanja i digitalno bankarstvo te iskustva u primjeni.

Više informacija o Konferenciji potražite na sljedećoj poveznici.


SEPA NA KONFERENCIJI E-BIZ 20/21
lipanj 2021.

Ovogodišnja Konferencija o digitalizaciji poslovanja e-biz 20/21 održana je od 31. svibnja do 1. lipnja putem ZOOM platforme.
U okviru drugog dana Konferencije, tematskog naziva „DIGITALNA  TRANSFORMACIJA POSLOVANJA: eRAČUN, eTRGOVINA, eNABAVA, BANKARSTVO, SIGURNOST“ bilo je govora o SEPA aktualnostima kroz prezentaciju “Platna infrastruktura RH u eurozoni”. Prezentaciju je ispred Hrvatskog SEPA foruma održala mr.sc. Anita Gašparac Čorlija, FINA – Financijska agencija.

U travnju 2013. u Republici Hrvatskoj pokrenut je nacionalni projekt uključenja hrvatskog platnog prometa u jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA područje). Platne sheme za izvršenje platnih transakcija u kunama uvedene su 2016. godine, te su maksimalno usklađene sa pravilima koja propisuju SEPA platne sheme za plaćanja u eurima. Banke su pristupile SEPA platnoj shemi za kreditne transfere u eurima te je uvedena platna infrastruktura za izvršenje nacionalnih i prekograničnih međubankovnih euro plaćanja. Time RH postaje jedna od 36 članica SEPA područja.  2020. godine uvedena je nacionalna platna shema za SEPA instant plaćanja te uspostavljena platna infrastruktura za izvršenje instant platnih transakcija u kunama.  Time su postavljeni temelji lakšeg i jednostavnijeg funkcioniranja nacionalnog platnog prometa u uvjetima uvođenja eura kao službene valute RH.  Temeljni cilj svakog euro platnog sustava tzv. malih plaćanja  je osigurati sudionicima punu dostupnost unutar SEPA područja.

Više informacija o konferenciji dostupno je na e-biz2021.case.hr.

Sudionici Hrvatskog SEPA foruma (HSF) su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Financijska agencija, Ministarstvo financija, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora. HGK predsjedava HSF-om.


DEVETI BROJ SEPA NEWSLETTERA
Siječanj 2021.

Deveti broj SEPA Newslettera donosi :


Odgovori na osnovna pitanja iz područja rada NKSInst platnog sustava
Studeni 2020.

Vezano na početak produkcijskog rada NKSInsta (29.10.2020.) Hrvatska narodna banka objavila je odgovore na osnovna pitanja iz područja rada NKSInst platnog sustava koje možete pogledati ovdje.


HNB – Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava
Listopad 2020.

Kako je objavila Hrvatska narodna banka, od 29. listopada 2020. počinje produkcijski rad NKSInsta. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama odnosno provođenje tzv. instant platnih transakcija koje se izvršavaju u gotovo realnom vremenu, tj. u standardnom roku od najduže 10 sekundi.
NKSInst platni sustav od navedenog će datuma omogućiti bankama sudionicama da svojim klijentima ponude uslugu instant plaćanja.
Trenutačni su sudionici NKSInst platnog sustava Hrvatska poštanska banka d. d., Partner banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. i očekuje se da će i ostale banke tijekom 2021. godine osigurati sve potrebne preduvjete kako bi svojim klijentima omogućile izvršavanje međubankovnih instant plaćanja.

NKSInst osigurava izvršenje platnih transakcija u skladu sa standardima SEPA instant platne sheme koja se za eurska plaćanja primjenjuje u državama članicama EU-a.

Više informacija dostupno je na web stranici HNB-a.


Registar sudionika SIP sheme
Listopad 2020.

-početak rada – 29.10.2020. –

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

PARTNER BANKA d.d.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Više informacija ovdje


Dodatne informacije o SEPA upitima
Prosinac 2019.

SEPA SCT i SDD sheme predstavljaju skup pravila, praksi i standarda po kojima banke i njihovi klijenti postupaju prilikom provođenja naloga za plaćanje.

Za sve upite i/ili prigovore koji se odnose na izvršenje naloga za plaćanje kao i sklapanja i raskide ugovora, molimo da se obratite svojoj poslovnoj banci ili drugom pružatelju platne usluge.

Primjeri pitanja:
1. Je li moguće ukinuti uslugu SEPA izravnog terećenja u banci ili u poslovnici FINA-e Ili je potrebno kontaktirati svakog od ugovorenih pružatelja usluga?
Ovisno o kojem pružatelju usluga se radi. U principu se Suglasnost za SEPA izravno terećenje otkazuje kod primatelja sredstava odnosno ugovorenog pružatelja usluge,
međutim neki su isto ugovorili s FINOM i/ili poslovnom bankom što možete provjeriti na Internet stranicama pružatelja usluge/FINE/banke.

2. Dao sam nalog banci…..
Platio sam…….
Krivo mi je obračunato……..
Na platnom nalogu pogrešno sam upisao……..
Kako da izvršim plaćanje……
Teretili su me…….
Ako vaše pitanje/problem odgovara jednom od započetih predložaka svakako se morate obratiti vašoj poslovnoj banci.

3. Moj račun je terećen iako sam otkazao uslugu izravnog terećenja. Što da poduzmem?
Obratite se vašoj poslovnoj banci i zatražite povrat sredstava na koji imate pravo prema Zakonu o platnom prometu.
Istovremeno svakako treba provjeriti s vašim pružateljem usluga u kakvom je statusu vaše izravno terećenje kako
se pogreška ne bi ponavljala.

4. Na teret kojeg računa je moguće izvršiti SEPA izravno terećenje?
Postoje Osnovno izravno terećenje u kojem su računi platitelja oni koji počinju s 31 žiro račun fizičke osobe i 32 (tekući račun fizičke osobe) te
Poslovno izravno terećenje u kojem su računi platitelja oni koji počinju s 11, 13, 14, 15 i 18 odnosno pravne osobe.
Svaki primatelj sredstava određuje koja izravna terećenja će koristiti Osnovno i/ili Poslovno.


ŠIFRANICI
Lipanj 2019.

Hrvatska udruga banka (HUB) objavila je nove (27.5.2019) šifranike, koje možete preuzeti ovdje.


OSMI BROJ SEPA NEWSLETTERA
Ožujak 2019.

Osmi broj SEPA Newslettera donosi ove teme:


OBAVIJEST
Ožujak 2019.

Od 1. ožujka 2019. Andora i Vatikan službeno su dio SEPA područja:

Ažuriran je popis DČ SEPA shema na EPC stranicama:


PROMJENE U HRK SCT platnoj shemi
Prosinac 2018.

Zbog usklađenja sa SEPA dokumentacijom Europskog platnog vijeća došlo je do promjene u HRK SCT platnoj shemi.

Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT – Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje od 01.06.2019.


OBJAVLJEN NOVI SEPA NEWSLETTER
Listopad 2018.

Novi, sedmi po redu SEPA Newsletter, koji obrađuje temu SEPA Instant kreditnog transfera, možete pronaći ovdje.


SEPA na konferenciji „MAGROS 2018.“
listopad 2018.

dana 24. listopada 2018. u dvorani Auditorium tvrtke KRAŠ u Zagrebu, Ravnice 48 s početkom u 9:00 sati održano je 30. tradicionalna, najveća konferencija za proizvođače i trgovce „MAGROS 2018.“ koju su zajedno organizirali poslovni časopis – Suvremena trgovina i Hrvatska gospodarska komora.

Ovogodišnja tema konferencije je: MALOPRODAJA U EU – TRENDOVI I IZAZOVI. TRGOVINO, QUO VADIS?

U okviru Panela: Međuovisnost trgovine, proizvodnje i turizma bilo je govora i o novostima za trgovce u području platnog prometa odnosno SEPA Instant plaćanjima.

Više o Konferenciji nalazi se na stranici Konferencije


SEPA na Konferenciji SmartCart2018. u Opatiji
rujan 2018.

„SmartCard 2018“ međunarodna konferencija o karticama i plaćanjima u financijskim i drugim uslugama održana je u Opatiji od 24. do 26. rujna. Organizator  Konferencije je riječka tvrtka Case d.o.o. u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Zagrebačkom bankom.

U srijedu, 26. rujna, trećeg dana Konferencije koji se tematski bavi iskustvima u primjeni, bilo je govora o SEPA aktualnostima i najnovijim trendovima u platnom prometu.

Ispred Hrvatskog SEPA foruma, Sanja Milardović iz FINA-e dala je osvrt i podsjetnik na rokove migracije na SEPA izravna terećenja (SDD) te je upoznala sudionike Konferencije u kojoj fazi je implementacijom SEPA izravnog terećenja i što nas još čeka do isteka prijelaznog roka od dvije godine.

Nadalje, sudinoci su upoznati s novostima vezano na e-suglasnost. Naime, bankovna zajednica je započela proces pripreme uvođenja E-suglasnosti kao dodatka procesu provođenja SEPA izravnog terećenja. E-suglasnost čini SEPA izravno terećenje pristupačnijim za platitelja, a primatelju se znatno olakšava proces i smanjuju troškovi upravljanja Suglasnostima za SEPA izravno terećenje.

Gordana Bolanča, iz FINA-e prezentirala je sažetak izmjena SEPA kreditnog transfera i što sve klijenti moraju podržati.

Također je najavila nove trendove u platnom prometu vezano na Instant plaćanja. Kroz ovu temu bilo je prezentirano što nas očekuje u platnom prometu i što se mijenja, o kakvom plaćanju se radi, kome je namijenjeno i koje su mu osnovne karakteristike.

Konferencija SmartCard već 19 godina prati razvoj i primjenu najnovijih tehnologija i aplikacija u bankama i kartičnim kućama, ali i u drugih djelatnostima (trgovina, promet, zdravstvo, uprava, …).

Ostale tema koje će se obuhvatiti na ovogodišnjoj Konferenciji su: digitalizacija u bankarstvu; najnoviji trendovi, izazovi i budućnost kartica; mobilna plaćanja; sigurnost; implementacija PSD2; Najava novosti u platnom prometu i dr.

Pored predavanja, prezentacija, radionica i izložbe, održna je i panel rasprava o PSD2 – Direktiva o platnim uslugama na unutarnjem tržištu.


Promjene u HRK SCT platnoj shemi
srpanj 2018.

Radi usklađenja sa SEPA dokumentacijom Europskog platnog vijeća došlo je do promjene u HRK SCT platnoj shemi te je izmijenjena sljedeća dokumentacija:

Najvažnije promjene za poslovne korisnike:

Najznačajnija izmjena u Pravilima HRK SCT sheme odnosi se mogućnost da pružatelji platnih usluga (banke) iniciraju zahtjev za opoziv, osim za postojeće i za nove razloge: pogrešan račun primatelja, pogrešan iznos, na zahtjev platitelja.


Puna implementacija Osnovne  HRK SDD sheme – Završetak prijelaznog razdoblja
srpanj 2018.

Nacionalnim planom migracije na SEPA – Dodatkom 3 propisano je prijelazno razdoblje od dvije godine (5.6.2017. – 3.6.2019.), u kojem se primatelji sredstava (poslovni subjekti) moraju uskladiti s Pravilima osnovne HRK SDD sheme.
Prijelazno razdoblje uključuje pet unaprijed definiranih rokova u kojima primatelji sredstava, ovisno o spremnosti svakog od njih, trebaju obaviti prelazak na SEPA izravno terećenje, a po završetku prijelaznog razdoblja, izvršavat će se isključivo SEPA izravna terećenja.
Prijelazno razdoblje se bliži kraju te su preostala još dva roka za prelazaka na SEPA izravno terećenje, 9.2.2019. i 3.6.2019. godine.


SEPA na Konferenciji e-biz
ožujak 2018.

Na Konferenciji e-biz u Zagrebu, 28. ožujka 2018. u okviru bloka o digitalnom bankarstvu, predstavljena je najnovija statistika i aktualnosti vezano uz SEPA izravna terećenja (HRK SDD) koja se u Hrvatskoj primjenjuju od 5. lipnja 2017. godine.
Sanja Milardović iz FINE i predstavnica Hrvatskog SEPA foruma, istaknula je da sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA-u 9. travnja 2018. započinje drugi termin migracije tj. datum od kojeg četiri primatelja (tri osiguravatelja i jedan telekom) započinju koristiti HRK SDD izravno terećenje. Inače, prvi primatelj HRK SDD izravnih terećenja u Hrvatskoj bila je Udruga naš Hajduk, a krajnji rok za migraciju postojećih izravnih terećenja na SEPA pravila je 3. lipnja 2019.
Govoreći o SEPA instant plaćanjima, Gordana Bolanča iz FINE i predstavnica Hrvatskog SEPA foruma, istaknula je da se radi o inovaciji u području platnog prometa koja predstavlja odgovor na ubrzani tehnološki razvoj i sveprisutnu digitalizaciju. Glavne karakteristike SEPA instant plaćanja su: plaćanje koje se izvršava odmah ili gotovo odmah (u roku 10 sekundi), uvijek je dostupno (24/7/365), prije svega namijenjeno online i digitalnim kanalima (mobilna i Internet plaćanja), najviši iznos je 15.000€, omogućuje bolje upravljanje likvidnošću (brža isporuka roba i usluga) i dr. SEPA instant plaćanja namijenjena su fizičkim osobama i poslovnim subjektima te za plaćanja prema državi i to ne samo kao alternativa za gotovinsko plaćanje i kartično plaćanje već i kao mogućnost za inovativna rješenja kod plaćanja.
Do sada je 1.047 pružatelja platnih usluga iz 14 zemalja EU (tj. 25% svih europskih pružatelja platnih usluga) pristupilo Shemi SEPA instant plaćanja. Usluga instant plaćanja nužnost je i u Hrvatskoj, a primjena se očekuje sredinom 2019.


Od 1.6.2018. godine započinje naplata aplikacije Konverter.
ožujak 2018.

Za daljnje korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu za korištenje Aplikacije Konverter, obaviti uplatu sukladno Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001.

Nakon toga korisniku se dostavlja licenčna datoteka važeća od 1.6.2018. do 31.5.2020. koju je potrebno instalirati sukladno Korisničkoj uputi. Ovdje preuzmite Pristupnicu i Opće uvjete

Za detaljnje informacije potrebno je obratiti se na info@fina.hr


SEPA radionica – izravna terećenja, Zagreb 
prosinac 2017.

Pozivamo Vas na radionicu SEPA izravna terećenja koja će se održati u srijedu, 13. prosinca 2017. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeva 45, Zagreb, u velikoj dvorani na prvom katu, u 14,00 sati.

Radionica je namijenjena predstavnicima škola stranih jezika, sportskim klubovima, pružateljima usluga u području slobodnih aktivnosti i ostalim zainteresiranima.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment  Area) jest područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA pravilima i formatima.

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je  plaćanje na teret računa za plaćanje Platitelja, koje inicira Primatelj plaćanja,  preko svojeg pružatelja platnih usluga (banke). Izravno terećenje često se koristi za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi, školarine, slobodne aktivnosti i druga slična plaćanja). Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja.

Na primjer, Platitelj je fizička osoba koja je nekoj komunalnoj tvrtki (školi, vrtiću, sportskom klubu) kao Primatelju plaćanja dala suglasnost da se mjesečno tereti njen račun za obračunati iznos komunalne (ili neke druge) naknade. Nalog za plaćanje će se provesti preko banaka u kojima Primatelj i Platitelj imaju otvorene račune.  Komunalna tvrtka (škola, vrtić, sportski klub) kao Primatelj plaćanja inicira terećenje računa Platitelja pod uvjetima iz Suglasnosti. Primatelj će nalog za plaćanje zadati preko svoje poslovne banke koja će isti proslijediti do platitelja preko njegove poslovne banke.

Koristi i prednosti ovog načina plaćanja: Primatelj plaćanja može ovom standardiziranom uslugom olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka te povećati broj korisnika. Platitelj korištenjem usluge Izravno terećenje može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0)  u primjeni su od 5. lipnja 2017. godine, a detaljnije informacije možete pročitati na web stranici SEPA Projekta www.sepa.hr.

Radionicu će održati članovi Operativne grupe za uspostavu SDD (predstavnici FINA-e, banaka i HUB-a), a sudjelovanje je bez naknade.

Molimo Vas za potvrdu dolaska putem on-line prijavnice

 


SEPA izravna terećenja u primjeni u RH – Smartcard2017
rujan 2017.

U sklopu međunarodne konferencije o čip karticama i plaćanjima u financijskim i drugim uslugama SmartCard2017, u Opatiji je 27. rujna održana panel-rasprava o implementaciji SEPA izravnih terećenja u Republici Hrvatskoj.

U uvodom je izlaganju Sanja Milardović iz FINA-e naglasila kako je početkom 2014. godine  financijska zajednica (banke, FINA i HNB) započela razradu poslovnih pravila za provedbu naloga SEPA izravnih terećenja. Prednosti su SEPA-e ponajprije jedinstveno postupanje, jednaka pravila, isti formati i mogućnost poslovanja sa svim bankama sudionicama SEPA sheme. Zbog svih je prednosti odlučeno da se SEPA pravila primijene i na postojeća kunska izravna terećenja radi širenja usluge. „Dodatna je prednost u činjenici da bi nas ta migracija dočekala s prelaskom RH na euro kao nacionalnu valutu, a mi ćemo barem u tom dijelu imati spreman sustav koji će olakšati sam prelazak“, dodala je Milardović.

Prelaskom na SEPA izravno terećenje ne samo da se ujednačava terminologija nego cijela usluga odgovara SEPA pravilima, s istim formatima za sve sudionike te postaje jednaka onoj u ostatku EU.  Naravno, uz tu iznimku što su naša izravna terećenja u kunama.

Primjena SEPA izravnih terećenja u RH započela je 5. lipnja  2017., uz rok od 2 godine prelaska postojećih korisnika na SDD, tj. do 3. lipnja 2019. godine. Dodatak 3 Nacionalnog plana migracije na SEPA detaljno pojašnjava sam postupak prelaska te prava i obaveze banaka i primatelja. Jasminka Kovarik iz Erste&Steiermarkische Banke naglasila je da nakon što primatelj plaćanja sa svojom bankom ugovori datum prelaska na HRK SDD shemu, izravna terećenja prema tom primatelju plaćanja više se neće moći izvršavati prema postojećem modelu. Cijeli je proces dosta zahtjevan, stoga Nacionalni plan migracije na SEPA određuje točne datume kada se prelazak može odraditi te datume za sve popratne radnje koje se moraju dovršiti prije prelaska (kao što su potpisivanje ugovora i slanje obavijesti potrošačima).

Govoreći o glavnim razlikama između “postojećeg” izravnog terećenja i SEPA izravnog terećenja, Damir Vunić iz Privredne banke Zagreb naglasio je da postojeća izravna terećenja potrošač ugovara sa svojom poslovnom bankom za podmirenje neke usluge (struja, plin, telefon i sl.). Pružatelj usluge svaki mjesec pošalje datoteku s nalozima u banku, a banka na osnovi tih naloga tereti račun potrošača i odobrava račun primatelja sredstava – pružatelja usluge.

U SEPA izravnom terećenju pružatelj usluge ugovara izravno terećenje izravno s potrošačem, svojim klijentom, i to bez obzira na to u kojoj banci klijent ima otvoren račun. Potrošač koji dogovori naplatu izravnim terećenjem svom pružatelju usluge daje/potpisuje Suglasnost za SDD. Na osnovi te Suglasnosti, pružatelj usluge formira datoteku s nalozima SDD-a, dostavlja je svojoj banci koja naloge preko NKS-a distribuira svim bankama u kojima platitelji potrošači imaju otvorene račune. Ako na računu potrošača ima pokrića za navedeni nalog, račun će se teretiti i odobrit će se račun pružatelja usluge.

Budući da se trajni nalog često pogrešno veže uz pojam izravno terećenje, Josip Franić iz Splitske banke naglasio je da je glavna razlika između izravnog terećenja i trajnog naloga u tome tko inicira nalog za plaćanje. Trajni nalog inicira sam platitelj potrošač, a izravno terećenje inicira primatelj sredstava – poslovni subjekt. Trajni nalozi će se nastaviti izvršavati kao i dosad, bez ikakvih promjena.

Manda Bjelica iz Zagrebačke banke naglasila je da su banke otvorene za testiranje sa svojim klijentima, primateljima plaćanja koji su tehnološki spremni za korištenje ove usluge. Najveći izazov predstavlja prelazak postojećih primatelja izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja, gdje svaki termin prelaska zahtijeva pripreme i angažman resursa u bankama i kod primatelja plaćanja. Izazov je, dakako, i privlačenje novih primatelja plaćanja, koji dosad nisu koristili postojeću uslugu izravno terećenje, a za nju imaju potencijala. Da bi počeli koristiti novu uslugu, primatelji plaćanja moraju u svojim sustavima napraviti određene tehnološke dorade i pripreme.

Za postojeće platitelje potrošače nema neke velike promjene. Oni samo moraju biti svjesni promjene uloga i kada će te promjene stupiti na snagu. O tome će biti obaviješteni barem dva puta. Jednom od svoje banke i jednom od primatelja plaćanja/pružatelja usluge.

Za postojeće je primatelje rok od dvije godine puno značajniji. Vremena je malo, posla je jako puno, a nakon dvije godine će se, prema Nacionalnom planu migracije usluga, izravno terećenje ugasiti. Bit će moguće koristiti samo SEPA izravno terećenje ili odustati od te usluge. Budući da naplata izravnim terećenjem ima značajnih prednosti i za platitelje i za primatelje plaćanja, vjerujemo da je svima u interesu nastaviti koristiti tu uslugu, zaključila je Manda Bjelica.

Udruga Naš Hajduk prvi je novi primatelj u RH koji je započeo korištenje usluge SEPA izravna terećenja preko Splitske Banke d. d. „S obzirom na naše kampanje za skupljanje sredstava za otkup dionica HNK Hajduka te na veliki broj članova Udruge (više od 40.000), jedna je od ideja bilo prikupljanje mjesečnih donacija putem trajnih naloga. U razgovoru s bankama, shvatili smo da je upravo SDD ono što nam najviše odgovara jer imamo mogućnost ugovaranja suglasnosti o terećenju, i to s varijabilnim iznosima, izravno s našim članovima“, istaknuo je Ivan Pavić iz  Udruge Naš Hajduk te dodao kako su najveći izazovi s kojima su se na početku suočili bili kako riješiti informatičku podršku za generiranje i praćenje izravnih terećenja. Kako Udruga okuplja isključivo volontere, većinom visokoobrazovane ljude različitih struka i zanimanja, uspjeli smo osigurati izradu kvalitetnog softverskog rješenja, koje se sada uspješno koristi i dalje razvija u suradnji s Udrugom. Uslugu će i dalje koristiti, a uz donacijske programe, razmišlja se i o mogućnosti naplate godišnjih članarina putem izravnih terećenja, što bi bitno pojednostavilo i unaprijedilo sam proces učlanjivanja.

TELE2 je prvi postojeći primatelj koji prelazi na SDD, i to s datumom 9. 10. 2017. „Apsolutno smo spremni za novu uslugu zahvaljujući zajedničkom naporu našeg tima, i IT-a i poslovne strane koja je dogovorila suradnju sa SDD-om te bankama partnerima s kojima već imamo kvalitetnu suradnju, koje su nas informirale o novoj usluzi te o tehničkim uvjetima koje Primatelji plaćanja moraju zadovoljiti“, izjavila je Lidija Bertol iz TELE2. Dodala je kako je najveći izazov pri uspostavi nove usluge bio aneksirati postojeće ugovore s bankama kako bi se definirali potrebni koraci i način prelaska na SEPA izravno terećenje za svaku banku posebno.

Budući da su i TELE2 i banke obavijestili platitelje o prelasku na SDD, u TELE2 uočen je blagi rast poziva povezan s izravnim terećenjima posljednja tri mjeseca. „Platitelji naših usluga dobili su obavijesti o prelasku od svojih banaka, ali i od nas, tako da tijekom kolovoza i rujna bilježimo 25 posto više poziva povezanih s SDD-om. Pozivi su uglavnom informativnog karaktera, odnosno moraju li oni nešto poduzeti kako bi se nastavilo plaćanje izravnim terećenjem i sl.“, dodala je Lidija Bertol.

Predstavnici banaka su naglasili kako predstoji daljnja promocija usluge u široj javnosti i ponuda novim primateljima i novim platiteljima. Hrvatski SEPA forum (HSF) (sudionici su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Financijska agencija, Ministarstvo financija, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora; HGK predsjedava HSF-om) dosad je organizirao više od 60 radionica širom Hrvatske, a s organiziranjem radionica nastavit će se i ubuduće.

Očekuje se da će se usluga SEPA izravno terećenje svakim danom sve više koristiti zbog jedinstvenih pravila, jednostavnosti i transparentnosti te da će primatelji plaćanja i platitelji prepoznati prednosti ove usluge koja im može biti izvrstan način plaćanja računa te da će se zbog optimizacije vlastitih procesa odvažiti na razvoj usluge u svojim okvirima. U prilog tome idu i pozitivna iskustva prvih korisnika te iskustva drugih članica EU, posebice Njemačke koja ima više naloga izravnih terećenja od „klasičnih“ naloga za plaćanje – kreditnih transfera.

Sva pripadajuća dokumentacija i detaljnije informacije mogu se pronaći na internetskoj stranici SEPA projekta www.sepa.hr.


U Hrvatskoj počinje primjena usluge SEPA izravnog terećenja (SDD)
5. lipanj 2017.

Hrvatski SEPA-forum

Nakon što je u 2016. godini uspostavljen nov način obavljanja platno-prometnih transakcija prema SEPA pravilima (tj. prema pravilima jedinstvenog područja plaćanja u eurima – the Single Euro Payments Area), od 5. lipnja u Hrvatskoj započinje primjena HRK SDD-sheme – SEPA izravnog terećenja. Ono tvrtkama i komunalnim tvrtkama omogućava da izravna terećenja, kojima korisnici plaćaju njihove usluge, provode jednostavno i brzo, samo s jednom poslovnom bankom, uz bolju kontrolu, niže troškove za primatelja i učinkovitiju neprekinutu obradu naloga.

Riječ je o jedinstvenom skupu pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj, namijenjenima izravnom terećenju u kunama. Shema je usklađena sa SEPA platnom shemom EPC-a (European Payments Council), poštujući pritom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnoga platnog prometa olakšao prelazak na SEPA platnu shemu u trenutku uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

Izravno terećenje u Europskoj uniji često se koristi za tzv. ponavljajuća plaćanja (npr. za komunalne račune, račune teleoperatera, naknade za užine, naknade za boravak u vrtiću, školarine i druga slična plaćanja). U Hrvatskoj je plaćanje izravnim terećenjem prisutno već 17 godina, no novi SEPA standard – SDD donosi promjenu u obradi naloga izravnih terećenja i pojednostavljen proces plaćanja.

Prema SDD-shemi, komercijalna ili komunalna tvrtka (primatelj) za provedbu naloga od 5. lipnja 2017. može ugovoriti uslugu izravnog terećenja ako to želi  samo s jednom poslovnom bankom, neovisno u kojoj banci u RH platitelji imaju otvorene transakcijske račune koji se terete nalozima izravnog terećenja. Banka primatelja plaćanja, koju primatelj plaćanja odabere kao banku posredstvom koje će procesirati naloge izravnih terećenja, uputiti će putem  Nacionalnog klirinškog sustava  naloge izravnih terećenja bankama u RH u kojima platitelji imaju otvorene transakcijske račune, a koje je platitelj naveo u dokumentu o suglasnosti kao račun terećenja. Dosad je primatelj plaćanja morao sa svakom bankom bilateralno ugovoriti procesiranje naloga izravnih terećenja, i to samo za platitelje te banke.

Uslugu će moći koristiti svi primatelji plaćanja pod uvjetom da imaju otvoren transakcijski račun u banci primatelja, da su tehnički spremni za SEPA izravno terećenje i da su od korisnika svojih usluga dobili jedinstvenu Suglasnost za plaćanje SEPA izravnim terećenjem.

 Ovako se platiteljima omogućuje redovito plaćanje obveza prema primatelju plaćanja. SEPA pravila također propisuju niz pogodnosti za platitelje od kojih izdvajamo pravo platitelja na povrat plaćenih sredstava (tzv. refund), pravo na opoziv jednog naloga (tzv. refusal), obvezu primatelja plaćanja da platitelju pošalje obavijest o datumu i iznosu terećenja i sl. Ovo su  pravila koja prema SEPA-standardu vrijede u cijeloj Europskoj uniji.

Hrvatski SEPA forum (HSF) (sudionici su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Financijska agencija, Ministarstvo financija, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora; HGK predsjedava HSF-om) dosad je organizirao gotovo 60 radionica širom Hrvatske, i za postojeće, i za buduće primatelje, a u slučaju iskazanog interesa, moguće je organizirati i dodatne radionice.

Nacionalnim planom prelaska na SEPA u Dodatku 3 propisana su pravila prelaska postojeće usluge izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) te sva pripadajuća dokumentacija i detaljnije informacije mogu se pronaći na internetskoj stranici SEPA-projekta www.sepa.hr.


DVIJE RADIONICE SEPA IZRAVNA TEREĆENJA
svibanj 2017.

Pozivamo Vas na radionice SEPA izravnih terećenja :

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment  Area) jest područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA pravilima i formatima.

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je  plaćanje na teret računa za plaćanje Platitelja, koje inicira Primatelj plaćanja,  preko svojeg pružatelja platnih usluga (banke). Izravno terećenje često se koristi za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi, naknade za užine, naknade za boravak u vrtiću, školarine i druga slična plaćanja). Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja.

Na primjer, Platitelj je fizička osoba koja je nekoj komunalnoj tvrtki (školi, vrtiću) kao Primatelju plaćanja dala suglasnost da se mjesečno tereti njen račun za obračunati iznos komunalne (ili neke druge) naknade. Nalog za plaćanje će se provesti preko banaka u kojima Primatelj i Platitelj imaju otvorene račune.  Komunalna tvrtka (škola, vrtić) kao Primatelj plaćanja inicira terećenje računa Platitelja pod uvjetima iz Suglasnosti. Primatelj će nalog za plaćanje zadati preko svoje poslovne banke koja će isti proslijediti do platitelja preko njegove poslovne banke.

Koristi i prednosti ovog načina plaćanja: Primatelj plaćanja može ovom standardiziranom uslugom olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka te povećati broj korisnika. Platitelj korištenjem usluge Izravno terećenje može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0)  primjenjuju se od 5. lipnja 2017. godine, a detaljnije informacije možete pročitati na web stranici SEPA Projekta www.sepa.hr.

Radionice će održati članovi Operativne grupe za uspostavu SDD (predstavnici FINA-e i HUB-a).

Sudjelovanje na radionicama je bez naknade.


RADIONICA SEPA IZRAVNA TEREĆENJA
Ožujak 2017.

Pozivamo Vas na radionicu SEPA izravnih terećenja koja će se održati u petak, 17. ožujka 2017. godine, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeva 45, Zagreb u 10,00 sati.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment Area) jest područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA pravilima i formatima.

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je plaćanje na teret računa za plaćanje Platitelja, koje inicira Primatelj plaćanja, preko svojeg pružatelja platnih usluga (banke). Izravno terećenje često se koristi za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja.

Na primjer, Platitelj je fizička osoba koja je nekoj komunalnoj tvrtki kao Primatelju plaćanja dala suglasnost da se mjesečno tereti njen račun za obračunati iznos komunalne naknade. Nalog za plaćanje će se provesti preko banaka u kojima Primatelj i Platitelj imaju otvorene račune. Komunalna tvrtka kao Primatelj plaćanja inicira terećenje računa Platitelja pod uvjetima iz Suglasnosti. Primatelj će nalog za plaćanje zadati preko svoje poslovne banke koja će isti proslijediti do platitelja preko njegove poslovne banke.

Primatelj plaćanja može ovom standardiziranom uslugom olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka te povećati broj korisnika. Platitelj korištenjem usluge Izravno terećenje može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) primjenjuju se od 5. lipnja 2017. godine, a detaljnije možete pročitati na web stranici SEPA Projekta www.sepa.hr.

Radionicu će održati gospođa Sanja Milardović iz FINA-e koja je i voditeljica Operativne grupe za SEPA izravna terećenja.

Molimo Vas za potvrdu dolaska putem on-line prijavnice


OBJAVLJEN NOVI SEPA NEWSLETTER
Siječanj 2017.

Novi, peti po redu SEPA newsletter možete pronaći ovdje.


NOVI ROK IZVRŠAVANJA IZRAVNIH TEREĆENJA PREMA SEPA PRAVILIMA 
Siječanj 2017.

Prateći pripremne aktivnosti povezane s planiranim početkom primjene HRK SDD shema od 1. veljače 2017., utvrđeno je da i banke i veliki izdavatelji računa (primatelji plaćanja) trebaju dodatno vrijeme u odnosu na planirani početak primjene kako bi proveli potrebnu prilagodbu svojih programskih i organizacijskih rješenja.

Slijedom navedenog, NOPP je na svojoj 27. sjednici donio odluku o izmjeni Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) kojom se određuje da se navedena Pravila primjenjuju od 5. lipnja 2017.

Izmjene HRK SDD sheme pogledjte u rubruci SEPA izravno terećenje

Iako je početak izvršavanja izravnih terećenja prema SEPA pravilima 05.06.2017., banke će omogućiti prijelazno razdoblje u trajanju od dvije godine u kojem će se osigurati kontinuitet izvršavanja postojećih izravnih terećenja.
Sve pojedinosti nalaze se u Nacionalnom planu migracije – Dodatak 2. NOVO