Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj - objavljena dokumentacija za SEPA izravno terećenje s primjenom od 01.01.2023.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj – dokumentacija za SEPA kreditni transfer s primjenom od 01.01.2023.

U nastavku možete pronaći  dokumentaciju za SEPA kreditni transfer koja se primjenjuje od 01.01.2023. godine i kojom su podržane promjene uzrokovane uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

SEPA Newsletter – promjene za kreditni transfer radi uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

JEDINSTVENI PREGLED OSNOVNIH MODELA “POZIVA NA BROJ”  s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja”

Bitne promjene kod primjene Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj koje su u primjeni od 06.06.2018.:- obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
– obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom 
– sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
– uvođenje modela HR69 za isplatu plaća.”