SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

 • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
 • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
 • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA kreditni transfer – SCT

 1. Da li SEPA format (pain.001) od 01.04. zamjenjuje postojeći Zbrojni nalog i postaje obavezan format zbrojnog naloga za sve banke?Da, Zbrojni nalog u potpunosti izlazi iz upotrebe i format pain.001 postaje obavezan format od 01.04. za sve banke u RH. Prednost je da je format u potpunosti ujednačen, isti za sve banke i za sve vrste naloga (nacionalne, prekogranične i međunarodne).
 2. SEPA plaćanje do sada se odnosilo isključivo za plaćanje u EUR-ima. Da li se ove promjene u RH odnose i na plaćanja unutar zemlje, što bi značilo plaćanje u HRK?Da, umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja, sve će banke zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere - XML poruke pain.001. SEPA pain.001 poruke koriste za SVA plaćanja u kunama, eurima i ostalim valutama koje zadajete elektroničkim putem ili podnosite na šalteru u obliku datoteke.
 3. Da li će se ISO20022 XML format primjenjivati umjesto dosadašnjeg FINA formata za izvode i da li će sve banke preći na taj format i imati jedinstven ISO20022 XML format i za domicilne i za inozemne izvatke?Ne, Format za dostavu izvadaka klijentima na elektronskom mediju ostaje u primjeni i nakon 1. 4. 2016. Primjenu izvatka u ISO 20022 XML formatu (camt.053 poruke) ugovarate sa svojom poslovnom bankom. U Uputi za implementaciju camt.poruka, opisana su samo ona polja koja će banke omogućavati klijentima kroz camt. poruke dok eventualna upotreba ostalih polja u camt.porukama ovisi o dogovoru s poslovnom bankom. Primjena camt.053 ISO 20022 XML formata za izvatke koristi se za informaciju o prometu po računu i stanju na računu u određenom vremenu bez obzira na vrstu transakcije, nacionalne, prekogranične ili međunarodne. Za dodatne informacije oko camt.053 poruke tj izvatka u ISO 20022 XML formatu, kontaktirajte svoju poslovnu banku.
 4. Zanima me da li se u podatak 2.66 End to END identification (Poziv na broj platitelja) može upisati uvijek HR+broj modela+ poziv na broj platitelja neovisno o kakvoj vrsti plaćanja je riječ (nacionalna plaćanja u HRK,EUR ili prekogranična plaćanja) ili se za nacionalna plaćanja koristi navedeni oblik Poziva na broj platitelja, a za prekogranična plaćanja RF prema ISO standardu 11649?Podatak u polju 2.66 End To End Identification (Jedinstveni identifikator) za nacionalna plaćanja u kunama i eurima popunjava se uvijek modeli i poziv na broj platitelja prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda ili Jedinstvenom pregledu model i poziva na broj. Za prekogranična plaćanja i non-SEPA plaćanja u ovom polju se također mogu koristiti modeli i pozivi na broj prema Jedinstvenom pregledu modela i poziva na broj ili bilo koja druga referenca (npr RF referenca prema ISO 11649, vlastita oznaka ili NOTPROVIDED). Ovaj podatak je jedna od referenci platitelja kojom platitelj raspoznaje transakciju i obavlja eventualna knjiženja u svom poslovnom sustavu.
 5. Da li postoje ikakve specifičnosti/razlike koje se moraju uzeti u obzir prilikom isplate plaća, odnosno naloga za plaćanje u SEPA formatu?Da, Uputom za klijente za pain.001 (poglavlje 8.1) detaljno su opisane specifičnosti popunjavanja polja za isplatu plaća, ostalih redovnih i povremenih davanja i isplate po osnovi ustega. Ostala polja iz pain.001, u slučaju isplate plaća, popunjavaju se prema opisu iz poglavlja 8. Upute za klijente.
 6. Postoji li neko zajedničko testno okruženje odnosno portal na kojem bi se moglo testirati ispravnost kreirane datoteke za SEPA plaćanja za tvrtke i ostale korisnike?Ne, za tvrtke ne postoji zajedničko testno okruženje i nije u planu da će se formirati. Naime, tvrtka uvijek mora testiranje obaviti sa svojom poslovnom bankom. Ako radi preko više banaka uvijek treba testirati sa svakom bankom ponaosob. Testiranje poruke pain.001 svaki korisnik dogovara i obavlja sa svojom poslovnom bankom. Za sve dodatne informacije o mogućnostima testiranja, molimo da se obratite svojoj poslovnoj banci.
 7. Postoji li uputa za implementaciju HRK SCT sheme na engleskom?Da, objavljena je Uputa za pain.001 na engleskom jeziku.
 8. Podražava li SEPA primjenu modela i poziva na broj platitelja/primatelja?Da, SEPA tj. primjena poruke pain.001 podržava unos svih modela i poziva na broj kako su određeni Jedinstvenim pregledom osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja ili zakonskim propisima (npr. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potrebi)
 9. Postoji li kakav besplatan ili javni on-line alat za validaciju XML datoteka sa pain.001 porukama?Prvu validaciju možete učiniti kroz xsd shemu, ista je dostupna na www.sepa.hr a pravu validaciju ćete odraditi sa svojom poslovnom bankom. Iako je to poslovna politika svake banke mislimo da su testiranja besplatna.
 10. Može li se koristiti kodna stranica WIN-1250 za SEPA datoteku zbrojnog naloga?Prelaskom na SEPA način poslovanja Zbrojni nalog se mijenja u xml pain 001. Upute i xsd shemu možete također pronaći na www.sepa.hr (upute za korisnike). Za sve dodatne i detaljnije informacije molimo da se obratite vašoj poslovnoj banci.
 11. Do kada će se moći koristiti FINA konverter zbrojnog naloga za SEPA-u?. Prema korisničkoj uputi za aplikaciju, trebala bi se moći koristiti do 1.6.2018, i to besplatnoKonverter je besplatan za korištenje do 01.06.2018. a nakon toga bit će dostupan uz naknadu Vaša obaveza od 06.06.2016. je formirati datoteku u formatu pain.001 i dostaviti je ispravnu u banku, ali konverter možete nesmetano i dalje koristiti.
 12. Na HR SEPA webu nema XSD sheme za pain.002.001.03, u uputama postoji link za internacionalnu SEPA stranicu, međutim ne možemo pronaći tu XSD datoteku. Uz XSD shemu bi bilo dobroj da objavite i neke primjere XML datoteka za pain.002.001.03.Za pain 002 nemamo razvijenu nacionalnu xsd shemu već ju je potrebno izraditi prema ISO 20022 standardu https://www.iso20022.org/payments_messages.page Za više informacija obratite se vašoj poslovnoj banci.
 13. Budući da se u uputama za konverter navodi da aplikacija NE omogućava: - 4 (plaće, ostala redovna i povremena davanja, 1 – specifikacija - 5 (ustege) Kako će se navedeni podaci moći predati u banku? Hoće li banke dalje zaprimati HUB3 format specifikacije ili neNavedeni podaci mogu se predati u xml formatu pain.001 kojeg treba izraditi prema Uputama i xsd shemi koje se nalaze na stranicama www.sepa.hr Za zaprimanje starog formata Zbrojnog naloga, vrsta naloga 4-specifikacija i vrsta naloga 5-ustege morate se obratiti svojoj poslovnoj banci odnosno poslovnoj banci u koju danas podnosite ove vrste Zbrojnog naloga.
 14. Datoteku ustega podnosim u više banaka. Moram li svaku kontaktirati?Da, jer su se ustege do sada obrađivale po posebnim pravilima od banke do banke, odnosno imale su svoje specifičnosti. Vi uvijek nalog za ustege možete kreirati kao svaki drugi nalog i onda ne morate kontaktirati niti jednu banku, ali će u tom slučaju taj nalog biti i proveden redovnim putem kao svaki drugi nalog. SEPA kreditni transfer je platna usluga kojom banke i drugi pružatelji platnih usluga po standardiziranim pravilima i postupcima izvršavaju kreditne transfere u eurima između računa za plaćanje korisnika unutar SEPA područja.
 15. Gdje se može provjeriti ispravnost SEPA datoteke za plaćanje?Ispravnost SEPA datoteke možete provjeriti isključivo s vašom poslovnom bankom ili s FINA-om ako vaše datoteke predajete u FINI.
 16. Kada stupa na snagu obavezna dostava izvadaka - datoteke za izvještajne poruke (izvadak i obavijesti - CAMT poruke)Hoće li banka izvještavati camt porukama ili na dosadašnji način poslovna je odluka svake banke. CAMT poruke nisu obavezne, opseg podataka koje vam banka mora učiniti dostupnim je obavezan. Svakako, način izvještavanja morate dogovoriti s vašom poslovnom bankom.
 17. Hoće li nakon uvođenja SEPA standarda, poslovni subjekti sa sjedištem u RH moći međusobno izdavati fakture u EUR-ima i primati uplate u EUR-ima na svoje multivalutne račune bez dodatnih konverzija i naknada ? Da li će se plaće i davanja za doprinose moći isplaćivati u EUR-ima ?SEPA regulira formate i kanale dostave i provedbe platnih naloga, NE mijenja zakone. Sve zakonske odredbe ostaju nepromijenjene.
 18. Pitanje je vezano uz Batch Booking opciju koja kaže da će grupa naloga koji imaju tu opciju uključenu na razini grupe, teretiti račun platitelja u jednom iznosu, npr. kada se radi o isplati plaće. Hoće li poslovne banke i naknadu koja se plaća po izvršenju takvih naloga naplatiti samo jednom za takvu grupu ili pojedinačno za svaki nalog iz grupe?Definiranje naknada stvar je poslovne politike svake banke ponaosob, a ujedno je i predmet dogovora između banke i klijent
 19. Na koji način formirati xml datoteku za kredite koji se plaćaju kao zbirni nalog nakon kojeg slijedi specifikacija kredita (vrsta naloga 5, način izvršenja 1 u HUB3 datoteci)? • Da li će se u tim slučajevima morati kreirati pojedinačni platni nalozi ili se mogu kreirati nalozi s oznakom Batch Booking=TRUE pa navesti sve djelatnike s tim kreditom? • Na koji način u tom slučaju popuniti polje Stvarni dužnik (Ultimate debtor), u koji bi prema uputama trebao ići OIB stvarnog platitelja fizičke osobe, a u slučaju zbirnog naloga ima više stvarnih platitelja?Budući da su ustege/obustave specifična tema i banke još uvijek ne postupaju potpuno ujednačeno lijepo molimo da se obratite vašoj poslovnoj banci.
 20. Koja je razlika između prekograničnih i međunarodnih kreditnih transfera ? U skladu sa Zakonom o platnom prometu prekogranična plaćanja su ona u kojima je pružatelj platnih usluga primatelja u jednoj od država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom pojasu, a međunarodna plaćanja su ona gdje je pružatelj platnih usluga primatelja u državi koja nije potpisnica istog Ugovora.
 21. Da li je SHA opcija troška (podijeljeni troškovi) jedina moguća za SEPA kreditni transfer?Da.
 22. Datoteka pain.001: da li se nalozi kreditnog transfera vrste "nacionalna plaćanja u EUR" i "prekogranična plaćanja u EUR" mogu nalaziti u istoj grupi naloga (jer se radi o istoj valuti) ili se moraju nalaziti u odvojenim grupama naloga (isto i za ostale posebne grupe naloga: nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u EUR, prekogranična plaćanja u kunama, prekogranična plaćanja u EUR, međunarodna plaćanja u kunama, međunarodna plaćanja u nekoj od stranih valuta, nalozi isplate osobnih primanja; kad se radi o samo jednoj valuti)?Takve detalje je potrebno dogovoriti sa svojom poslovnom bankom. Svaki klijent će grupe naloga formirati prema vlastitim poslovnim potrebama, ali neka obilježja unutar jedne grupe naloga moraju biti ista (kao što ste dobro primijetili – valuta plaćanja unutar jedne grupe mora biti ista – EUR posebna grupa naloga, HRK posebna grupa itd.).
 23. Plaćanja koja se odnose na plaćanje u Indiju izvršavamo u valuti EUR, ali njihovi računi nisu u IBAN konstrukciji. Znači li da za njih ostaje stari način izvršenja SWIFT-om?SEPA plaćanja se mogu izvršiti samo za primatelje čiji su pružatelji platnih usluga u zemljama potpisnicama Ugovora o europskom gospodarskom pojasu i to u valuti euro. Način zadavanja naloga nije nužno povezan s načinom izvršenja naloga. Vi ćete naloge zadavati ili xml porukom pain 001 (koja zamjenjuje dosadašnji zbrojni nalog), Internet bankarstvom ili nalogom na šalteru (obrazac HUB 3). U odnosu na elemente naloga vaša poslovna banka izabrat će način izvršenja -SEPA ili SWIFT. U konkretnom slučaju kada je primatelj u Indiji nalog će biti izvršen SWIFT-om.
 24. Je li ispravno i hoće li datoteka pain.001 biti ispravna ako Račun platitelja navedem u IBAN formatu, a za identifikaciju financijske institucije navedem NOTPROVIDED? To bi značilo da e podaci o BIC kodu nisu popunjeni za račun platitelja i/ili račun primatelja)?Ako unesete ispravan IBAN nije potrebno navesti BIC financijske institucije, odnosno, kao BIC banke platitelja ispravno je popuniti NOTPROVIDED, a banka će informaciju o financijskoj instituciji prepoznati iz IBAN-a. Upućujemo Vas na Uputu za implementaciju pain.001 poruke, točka 8. gdje je, između ostalog, pojašnjeno i popunjavanje podataka o PPU platitelja i PPU primatelja.
 25. Hoće li nakon 06.06.2016 fizička osoba-građanin-potrošač moći kao i do sada slati platne naloge, tj. hoće li morati pisati ime stvarnog primatelja/platitelja na HUB obrascu na internet bankarstvu/uplatnici? Treba li se po zakonu mijenjati izgled HUB obrasca? Za potrošača se nakon 06.06. skoro ništa neće promijeniti. I dalje će nastaviti plaćati Internet bankarstvom ili HUB3 obrascima kao i do sada. Izgled HUB obrasca se neće mijenjati. Stvarni dužnik i krajnji primatelj nisu obavezni podaci na platnom nalogu i unosit će se samo u onim slučajevima kada je to vama kao platitelju potrebno i ako Vaša poslovna banka omogućava unos tog podatka (primjer: ako plaćate struju za svoju mamu, Vi ste platitelj jer ste vlasnik računa s kojeg se plaća, a stvarni dužnik je Vaša mama.
 26. Je li polje 2.17 – Debtor (Platitelj)/Identification (Identifikacija) obavezno i kada je Batch Booking=false? Polja koja su navedena kao obavezna su obavezna uvijek, bez obzira da li je Batch Booking true ili false.
 27. Da li se prilagođavanje primjeni SEPA-e odnosi samo na one koji svoja plaćanja zadaju zbrojnim nalogom? Mi kao firma nismo nikad koristili takav način plaćanja već virmane unosimo jedan po jedan putem e- bankarstva. Prema svim pročitanim tekstovima nismo zaključili da će se ovakav način plaćanja promijeniti osim možda izgled samog naloga za plaćanje koji unosimo na stranici banke pa nije jasno jesu li sada svi obavezni primjenjivati zbrojni nalog ili ne. Zbrojni nalog koristimo jedino pri isplati plaće, ali budući da imamo vanjsko knjigovodstvo, ono nam priprema datoteku pa nam ni tu nije jasno jesu li oni dužni napraviti konverziju datoteke i takvu nam proslijediti ili ćemo mi njihovu datoteku sami morati prilagođavati novom načinu plaćanja. Plaćanje naloga Internet bankarstvom neće se promijeniti, osim što ćete najvjerojatnije na ekranu Internet bankarstva uočiti poneko novo polje/podatak koje u slučaju potrebe možete ispuniti. Niste obavezni koristiti zbrojni nalog, odnosno xml poruku pain.001 Dakle, u tom dijelu nema velikih promjena. Zbrojni nalog za isplatu plaće može se prilagoditi i konvertirati na xml poruku pain.001. Hoćete li to učiniti vi sami ili će to za vas učiniti vaše knjigovodstvo to je stvar vašeg međusobnog dogovora i ugovornog odnosa. U svakom slučaju ako ćete imati problema prilikom konverzije zbrojnog naloga u pain.001 najbolje da se obratite svojoj poslovnoj banci.
 28. U dokumentu SCT – Uputa za klijente pain.001., šifra namjene nije obavezan podatak, međutim sa 05.05. 2016 stupila je na snagu nova Odluka o nalozima za plaćanje (NN 46/2016 od 18.05.2016) u kojoj je šifra namjene plaćanja osnovni element naloga za plaćanje. Da li je šifra namjene plaćanja obvezni ili dodatni podatak u datoteci .xml ? Šifra namjene je neobavezan podatak i u datoteci i u Odluci o nalozima za plaćanje. Članak 2 Odluke o nalozima za plaćanje, stavak 2-4 definira koji osnovni elementi jesu obavezni, a koji nisu.