SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA izravno terećenje

ŠTO JE IZRAVNO TEREĆENJE ?

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je prijenos s računa za plaćanje Platitelja, koje zadaje Primatelj plaćanja, preko svojeg pružatelja platnih usluga.

Izravno terećenje često se koristi za ponavlja­juća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga izravnog terećenja uvjetovana je davanjem pret­hodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja.

Osnovna SDD shema opisuje platnu uslugu izravnog terećenja u poslovanju s potrošačima dok je Poslovna SDD shema namijenjena poslovnim subjektima, ne-potrošačima. SDD shema  je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje izravnih terećenja u kunama koja se primjenjuju od 5. lipnja 2017. SDD shema usklađena je sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Osnovna i Poslovna SDD shema pružaju mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

NOVO – Identifikator suglasnosti i Izvorni Identifikator suglasnosti ne smije sadržavati sljedeće znakove: Č, Ć, Ž, Š, Đ, č, ć, ž, š i đ.

U nastavku možete pronaći dokumentaciju za SEPA izravno terećenje koja se primjenjuje od 17.03.2024. godine.