Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj - objavljena dokumentacija za SEPA izravno terećenje s primjenom od 01.01.2023.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA izravno terećenje

ŠTO JE IZRAVNO TEREĆENJE ?

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je prijenos s računa za plaćanje Platitelja, koje  zadaje Primatelj plaćanja,  preko svojeg pružatelja platnih usluga.

Izravno terećenje često se koristit za ponavlja­juća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga izravnog terećenja uvjetovana je davanjem pret­hodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja.

HRK SDD SHEME – PRIMJENA 5. 6. 2017.

Osnovna HRK SDD shema opisuje platnu uslugu izravnog terećenja u poslovanju s potrošačima dok je Poslovna HRK SDD shema namijenjena poslovnim subjektima, ne-potrošačima. SDD shema  je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje izravnih terećenja u kunama koja se primjenjuju od 5. lipnja 2017. SDD shema usklađena je sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Osnovna i Poslovna HRK SDD shema pružaju mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

Sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA provest će se migracija postojećih izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja.

Dokumentacija potrebna za implementaciju Osnovne HRK SDD sheme i Poslovne HRK SDD sheme: