SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA kreditni transfer

ŠTO JE KREDITNI TRANSFER ?

Kreditni transfer (engl. Credit transfer – CT) je plaćanje koje inicira Platitelj. Platitelj šalje nalog za plaćanje svom pružatelju platnih usluga, Pru­žatelj platnih usluga prenosi sredstva primatelje­vom pružatelju platnih usluga.

Primjeri kreditnog transfera:

Pravila SCT sheme opisuju poslovna i operativna pravila, prakse, standarde i provedbene smjernice obrade kreditnih transfera te specifičnosti kod izvršavanja kreditnog transfera za nacionalna plaćanja.
Pravila su glavni izvor definicija vezanih uz pravila i obveze Sheme, pružaju mjerodavne informacije o funkcioniranju Sheme sudionicima i ostalim zainteresiranim stranama i pružaju relevantne informacije za razvoj i operativno provođenje svim uključenim stranama kao što su sudionici, CSM i njihovi dobavljači.

Poslovne prednosti SCT sheme 
SCT shema pruža mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

Dokumentacija potrebna za implementaciju SCT sheme:

JEDINSTVENI PREGLED OSNOVNIH MODELA “POZIVA NA BROJ” s opisom  modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja

Bitne promjene kod primjene Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj koje su u primjeni od 06.06.2018.:- obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
– obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom 
– sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
– uvođenje modela HR69 za isplatu plaća.”

Aplikacija Konverter omogućava konverziju naloga za plaćanje iz txt datoteke Formata zbrojnog naloga u xml datoteku u formatu poruke pain.001.001.03 (xml poruke). Više o aplikaciji Konverter nalazi se na poveznici.