Promjene u HRK SCT platnoj shemi od 01.06.2019***SDD Preostao još samo jedan rok za prelazak na SEPA izravno terećenje, 03.06.2019. godine. Po završetku prijelaznog razdoblja izvršavati će se samo SEPA izravna terećenja.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 34 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA letak

Hrvatski SEPA Forum izradio je letak o izmjenama u platnom prometu u 2016. godini u cilju informiranja i educiranja korisnika platnih usluga o primjeni SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima.
S ciljem bržeg i lakšeg poslovanja, uvode se jednaki standardi, formati izvršenja plaćanja za sve valute.
Letak sadrži informacije o SEPA području, kreditnom transferu i izravnom terećenju, a navedene su i promjene koje SEPA donosi poslovnim subjektima i potrošačima.

Letak možete preuzeti ovdje.

Vijesti

OBJAVLJEN NOVI SEPA NEWSLETTER
Siječanj 2017.

Novi, peti po redu SEPA newsletter možete pronaći ovdje.


NOVI ROK IZVRŠAVANJA IZRAVNIH TEREĆENJA PREMA SEPA PRAVILIMA 
Siječanj 2017.

Prateći pripremne aktivnosti povezane s planiranim početkom primjene HRK SDD shema od 1. veljače 2017., utvrđeno je da i banke i veliki izdavatelji računa (primatelji plaćanja) trebaju dodatno vrijeme u odnosu na planirani početak primjene kako bi proveli potrebnu prilagodbu svojih programskih i organizacijskih rješenja.

Slijedom navedenog, NOPP je na svojoj 27. sjednici donio odluku o izmjeni Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) kojom se određuje da se navedena Pravila primjenjuju od 5. lipnja 2017.

Izmjene HRK SDD sheme pogledjte u rubruci SEPA izravno terećenje

Iako je početak izvršavanja izravnih terećenja prema SEPA pravilima 05.06.2017., banke će omogućiti prijelazno razdoblje u trajanju od dvije godine u kojem će se osigurati kontinuitet izvršavanja postojećih izravnih terećenja.
Sve pojedinosti nalaze se u Nacionalnom planu migracije – Dodatak 2. NOVO


REGISTAR SUDIONIKA SEPA SHEMA
Listopad 2016.

Registar sudionika SEPA shema možete pronaći na sljedećim poveznicama:


SEPA panel na Konferenciji SmartCart2016.
Rujan 2016.

Panel-rasprava o SEPA standardima u RH, o izazovima i rezultatima implementacije SEPA standarda u RH te aktivnostima, s ciljem promocije ovih standarda, održana je jučer u okviru međunarodne konferencije o tehnologijama, normama i primjeni kartica i uređaja u financijskim, trgovačkim i drugim djelatnostima – SmartCard 2016, koja se već sedamnaesti put održava u Opatiji.

“Uvođenjem ovih standarda nekoliko mjeseci prije zadanog roka, Hrvatska nije samo ispunila svoju regulatornu obvezu za provođenje međubankovnih platnih naloga u eurima, već je ta pravila i standarde primijenila i na plaćanja u kunama. Stoga je opseg prilagodbi bio mnogo veći nego kod ostalih članica EU”, istaknula je direktorica Sektora financijskih i elektroničkih usluga u Financijskoj agenciji Marijana Gašpert. Dodaje da velika količina promjena i moguće posljedice povlače za sobom i visoke rizike o kojima je bilo potrebno voditi računa. Projekt je uspješno obavljen i SEPA kreditni transfer je implementiran u RH. “Klijenti su poduprli sve promjene, usvojili nova pravila i iz novih mogućnosti prepoznali nove poslovne prilike”, kazala je Gašpert ta dodala kako je na strani infrastrukture s radom počela nacionalna komponenta platnog sustava za namiru platnih transakcija u eurima TARGET2-HR, kao i novi sustav za obračun međubankovnih transakcija: Nacionalni klirinški sustav (NKS) za kune i EuroNKS za euro.

Gordana Bolanča, tehnolog-ekspert za poslove platnog prometa u Financijskog agenciji i član Operativne grupe za SEPA kreditne transfere u Hrvatskoj govorila je o počecima SEPA projekta, o pripremama na SEPA migraciju i prilagodbama koje su napravljene da bi se olakšala SEPA migracija te izazovima s kojima su se susreli klijenti prilikom implementacije.

“Hrvatski SEPA forum (HSF) organizirao je 55 radionica širom Hrvatske, tiskan je SEPA letak u 100.000 primjeraka, održane su prezentacije na stručnim konferencijama, a SEPA newsletter je putem mreže županijskih komora i sektora HGK distribuiran gospodarstvenicima,” rekla je pomoćnica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK te poslovna tajnica HSF Vanja Dominović, osvrnuvši se na aktivnosti koje je organizirao HSF kako bi se korisnici platnih usluga, ali i šira javnost, upoznali s promjenama koje SEPA donosi.

Voditeljica razvoja transakcijskih proizvoda za poslovne subjekte u Zagrebačkoj banci i članica Operativne grupe za SEPA kreditne transfere u Hrvatskoj Svetlana Tolnauer te koordinatorica za transakcijsko poslovanje u Sektoru građanstva Erste&Steiermärkische banke Jasminka Kovarik, istaknule su da su za primjenu SEPA pravila u nacionalnom platnom prometu bile potrebne značajne promjene u informacijskom sustavu banke, a samim time i dodatni resursi te izvrsna organizacija rada. Dodatni izazov predstavljalo je upoznavanje klijenata banaka sa svim promjenama, a potom i njihovo navikavanje na novi sustav. “Ovo je velik i uspješan projekt, rezultat zajedničkoga predanog rada svih hrvatskih financijskih institucija uz potporu regulatora, sa zajedničkom vizijom jedinstvenog, standardiziranoga sustava koji će biti jednostavan za korištenje, učinkovit i pouzdan”, kazala je savjetnica u Hrvatskoj udruzi banaka Sandra Ruso. Član Operativne Grupe za SEPA Direct Debit u Hrvatskoj Zdenko Rupnik predstavio je SEPA izravna terećenja u Hrvatskoj kao novi instrument za plaćanje ponavljajućih usluga.


Objavljena nova verzija aplikacije Konverter
17. lipanj 2016.

Aplikacija Konverter zbrojnog naloga u pain.001 dorađena je za vrstu naloga 4 (plaće, ostala redovna i povremena davanja), način izvršenja 2-zbrojni nalog.

Istu možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Korisničku uputu za korištenje aplikacije možete preuzeti ovdje.

Dorada se odnosi na prenošenje podatka “OIB uplatitelja osobnog primanja” iz zbrojnog naloga u poruku pain.001.”


6. lipnja počinje primjena SEPA pravila u Republici Hrvatskoj
2. lipanj 2016.

U ponedjeljak, 6. lipnja 2016. počinje izvršenje SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj:

U cilju promocije SEPA platnih usluga i informiranja korisnika platnih usluga i javnosti o promjenama koje donose SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima, Hrvatski SEPA forum (sudionici su Ministarstvo financije, HNB, HUB, FINA, HOK i HGK; HGK predsjedava HSF) poduzeo je niz aktivnosti, a prvi korak bilo je pokretanje internetske stranice Projekta u lipnju 2014.

HSF je organizirao 55 radionica širom Hrvatske, tiskan je SEPA letak u 100.000 primjeraka, održane su prezentacije na stručnim konferencijama, a objavljena su i četiri SEPA Newslettera koji su putem mreže županijskih komora i sektora Hrvatske gospodarske komore distribuirani gospodarstvenicima u cilju njihovog informiranja i prilagodbe SEPA promjenama.


Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH
9. svibanj 2016.

VAŽNO-od 6.6.2016.!

Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje:

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg

Uputu možete preuzeti ovdje


Objavljen “Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja” važeći za primjenu od 6. lipnja 2016. godine.
26. travnja 2016.

Ažuriran Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja” važeći za primjenu od 6. lipnja 2016. godine – dopuna teksta uz model HR34 (dodatno pojašnjenje upotrebe ovog modela)”

Neke od novosti u Jedinstvenom pregledu osnovnih modela “poziva na broj” važećem od 6. lipnja 2016:

– obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
– obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom
– sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
– uvođenje modela HR69 za isplatu plaća.”

Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” možete preuzeti ovdje.

 

 

Predstavljen SEPA konverter zbrojnog naloga – pomoć poslovnim subjektima – Ebiz 2016.
24. ožujka 2016.

U okviru Konferencije o elektroničkom poslovanju “e-biz2016” koja je održana u Zagrebu, od 21. do 23. ožujka 2016. prezentirane su novosti i trenutno stanje Projekta SEPA u RH.

U uvodnom izlaganju, Vanja Dominović, pomoćnica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK te poslovna tajnica Hrvatskog SEPA foruma prezentirala je trenutno stanje Projekta i najznačajnije aktivnosti u proteklih godinu dana, s posebnim naglaskom na aktivnosti Hrvatskog SEPA foruma (HSF). U cilju promoviranja SEPA platnih usluga i upoznavanja korisnika platnih usluga s izmjenama u platnom prometu koje donosi primjena SEPA pravila, HSF je  do sada organizirao 55 radionica širom Hrvatske, a poduzete su i druge promotivne aktivnosti. Zbog opsega i značaja izmjena u platnom prometu koje donosi SEPA,  ranije definirani nacionalni rokovi migracije u veljači ove godine su prolongirani. Svi poslovni subjekti  trebaju se prilagoditi za uvođenje i prihvat novih formata platnih transakcija:

od 6. lipnja 2016. (prethodni rok je bio 1. travnja 2016.) uvodi se novi format zbrojnog naloga za prijenos: umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati kreditne transfere (platne naloge) u novom XML formatu (poruka pain 001.001.03.)
od 1. veljače 2017. (prethodni rok je bio 1. listopada 2016.) izravno terećenje odvija se prema novim pravilima: umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara sa bankom, potrošač suglasnost za izravno terećenje svojeg računa daje primatelju plaćanja.
Gordana Bolanča iz FINAe (tehnolog ekspert za poslove platnog prometa u Financijskog agenciji, član SWIFT grupe ispred Financijske agencije u Hrvatskoj SWIFT grupi i voditeljica Operativne grupe za SEPA kreditne transfere u Hrvatskoj i član HSFa) predstavila je Konverter zbrojnog naloga  kao pomoć poslovnim subjektima za migraciju na novi format poruke pain.001 tehničkog standarda SEPA kreditnog transfera za davanje naloga za plaćanje u datoteci. Korištenje aplikacije je za sada besplatno za korisnike, a nakon određenog roka, korištenje aplikacije će se naplaćivati.  Aplikacija i korisnička uputa za korištenje aplikacije mogu se preuzeti na web stranici SEPA projekta www.sepa.hr i na stranici FINA-e www.fina.hr  Budući da je Konverter pomoćno sredstvo potrebno je što prije implementirati poruku pain.001 u poslovni sustav.

Zdenko Rupnik, predsjednik Hrvatske SWIFT grupe i član Operativne Grupe za SEPA izravno terećenje u Hrvatskoj, prezentirao je detalje o novim shemama, pravilima i formatima po kojima će se od početka veljače 2017. provoditi izravna terećenja, posebno u poslovnoj (B2B) shemi. Tijekom izlaganja ukazao je na razlike između dosadašnjeg načina rada (“trajni nalozi”) i nove SEPA sheme izravnih terećenja. Istaknuo je da primatelji plaćanja postaju glavni nositelji ugovornog odnosa (“suglasnosti”) za terećenje računa i inicijatori zadavanja naloga za što trebaju osigurati procesna pravila i informatičku podršku. Platitelji u osnovnoj shemi su potrošači (i za njih je planirana migracija bez ponovnog ugovaranja), a u poslovnoj shemi platitelji su nepotrošači (pravne osobe) čime se znatno proširuju mogućnosti redovite naplate i pojednostavljuje plaćanje redovnih obaveza za sve.


Objavljen Konverter zbrojnog naloga u pain.001 
15. ožujka 2016.

Objavljena je aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga (ZN) u pain.001 za preuzimanje. Aplikaciju je izradila Financijska agencija na temelju zahtjeva bankovne zajednice u svrhu pomoći migracije na SEPA tehnički standard zadavanja naloga za plaćanje u datoteci tj. poruku pain.001. Korištenje aplikacije je za sada besplatno za korisnike. Nakon određenog roka, korištenje aplikacije će se naplaćivati.

Aplikaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Korisničku uputu za korištenje aplikacije možete preuzeti ovdje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, ista možete uputiti na info@sepa.hr.


Usvojeni novi rokovi migracije na SEPA pravila u kunama
veljača, 2016.

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da je Nacionalni odbor za platni promet, kao glavno upravljačko tijelo nacionalnog SEPA projekta u RH, donio odluku da SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Zbog potrebe za dodatnim testiranjima, ranije definirani nacionalni rokovi migracije se prolongiraju. Svi poslovni subjekti  trebaju se prilagoditi za uvođenje i prihvat novih formata platnih transakcija :

Nacionalni odbor za platni promet 24. veljače 2016. donio je odluku o prolongiranju rokova za izvršavanje kreditnih transfera i izravnog terećanja u kunama po SEPA pravilima. Istovremeno su prihvaćene i izmjene Pravila za SEPA sheme.

Izmijenjena Pravila i pripadajuća dokumentacija objavljena je ovdje.

Hrvatski SEPA forum, čiji članovi su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Ministarstvo financija, FINA i Hrvatska gospodarska komora, a kojim predsjedava Hrvatska gospodarska komora, nastavit će sa svojim aktivnostima na promociji SEPA platnih usluga i upoznavanju korisnika platnih usluga s izmjenama u platnom prometu koje donose SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima. Do sada je HSF organizirao 55 radionica širom Hrvatske, a nastavit će se s organizacijom dodanih radionica za gospodarstvenike.


Održan Drugi krug SEPA radionica u županijskim komorama HGK  <
siječanj – veljača, 2016.

U cilju prilagodbe za uvođenje i prihvat novih platnih poruka, održane su radionice o izmjenama u platnom prometu u 2016. godini: SEPA pravila za kreditni transfer i izravno terećenje. Radionice su bile namijenjena svim poslovnim subjektima (osobito odjelima IT podrške i računovodstvu): mali i srednji poduzetnici, velika trgovačka društva – izdavatelji računa, obrtnici kao i tijelima javne vlasti (lokalna i regionalna samouprava).

Raspored održavanja radionica po ŽK možete vidjeti ovdje.

Prezentacije s prošlih radionica možete pogledati ovdje.


HNB: OBAVIJEST O USPOSTAVI HRVATSKE KOMPONENTE PLATNOG SUSTAVA TARGET2
siječanj 18, 2016.

U skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA (Single Euro Payments Area – Jedinstveno područje plaćanja u eurima) Hrvatska narodna banka provela je sve pripremne aktivnosti za uspostavu i uključenje hrvatske komponente TARGET2-HR u platni sustav TARGET2, s predviđenim početkom rada od 1. veljače 2016. Europska središnja banka potvrdila je (priopćenje za javnost od 18. siječnja 2016.) uključenje komponente TARGET2-HR, koja postaje dvadeset peta komponenta platnog sustava TARGET2. Sudionici komponente TARGET2-HR su Hrvatska narodna banka i kreditne institucije koje su potpisale ugovor o sudjelovanju.

TARGET2 je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. Taj sustav sastoji se od nacionalnih komponenata, kojima upravljaju središnje banke zemalja članica Europske unije. Tehnološki je riječ o centraliziranom sustavu s jedinstvenom tehničkom platformom, koji nudi istu razinu usluge svim sudionicima.

TARGET2-HR hrvatska je komponenta sustava TARGET2, koja omogućava namiru nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima po računima sudionika sustava.

Uspostava komponente TARGET2-HR jedan je od temeljnih koraka u provedbi projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, pokrenutog u svibnju 2014. godine. Ciljevi su projekta, između ostalog, osiguranje svih preduvjeta potrebnih za usklađivanje sa SEPA regulativom, tj. s Uredbom (EU) br. 260/2012 i postizanje visokog stupnja standardizacije u obavljanju nacionalnoga i prekograničnoga platnog prometa u eurima u Republici Hrvatskoj. Navedeno uključuje uspostavu odgovarajuće infrastrukture, što osim sustava TARGET2-HR pretpostavlja i buduću uspostavu EuroNKS-a kao nacionalnoga platnog sustava za izvršenje tzv. malih plaćanja u eurima.

Kao dio infrastrukture platnog prometa koja podržava provedbu projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, uspostava sustava TARGET2-HR:

Projekt uspostave sustava TARGET2-HR Hrvatska narodna banka započela je tijekom 2014. godine. Projekt je obuhvatio prilagodbu tehnološke infrastrukture HNB-a kao upravitelja i sudionika, provođenje svih potrebnih testiranja i ostalih pripremnih aktivnosti za produkcijski rad te donošenje regulatornog okvira, odnosno pravila rada i pripadajućih dokumenata. Pravila rada sustava TARGET2-HR i sva ostala popratna dokumentacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

Više informacija o platnom sustavu TARGET2 s potrebnom dokumentacijom možete pronaći ovdje.


Održana SEPA radionica za računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti             
siječanj 26, 2016.

Radionica o izmjenama u platnom prometu u 2016. godini: SEPA pravila za kreditni transfer i izravno terećenje za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost računovodstva i knjigovodstva održana je 26. siječnja 2016. u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, s početkom u 10:00 sati.