SDD Od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja. --- SEPA na konferenciji E-BIZ lipnja 2021.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA instant kreditni transfer

SEPA instant kreditni transfer (instant plaćanje) je kreditni transfer, odnosno plaćanje, koje inicira platitelj – potrošač (fizička osoba) ili poslovni subjekt.
Ono što razlikuje instant kreditni transfer od običnog kreditnog transfera su:
• dostupnost usluge 24/7/365,
• izvršenje transakcija i raspoloživost sredstava primatelju u roku od svega nekoliko sekundi (10 sekundi).

Instant plaćanja svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (peer-to-peer ili person-to-person plaćanja), potrošača prema poslovnom subjektu (peer-to-bussines plaćanja) i obrnuto te plaćanja između poslovnih subjekata (bussines-to-bussines plaćanja), a neki od primjer instant plaćanja su:

P2P plaćanja – hitna plaćanja (prijatelji, obitelj), podjela računa za piće/jelo, posuđivanje ..

P2B plaćanja – on-line kupovina, plaćanje taksija, račun u restoranu, komunalne usluge2
hitno osiguranje, plaćanje parkinga/cestarina, automati za hranu, piće, plaćanje opomena, nadoplata pretplatničkog računa, plaćanja prema državi …

B2P plaćanja – posudba do plaće, isplata osiguranja, socijalni transferi, povrati (reklamacije)
plaće, službeni put, honorari…

B2B plaćanja – plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanja prema državi…

HRK SCTINST SHEMA – PRIMJENA OD 01.02. 2020.

HRK SCTInst shema jedinstven je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica, dogovorenih unutar bankovne zajednice za izvršavanje instant kreditnih transfera u RH, koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koja/koji podupire njegovu primjenu. Uspostavom HRK SCTInst sheme bankovna zajednica pružat će usluge instant plaćanja u kunama prema istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima prema kojima se izvršavaju SEPA instant kreditni transferi u eurima.

HRK SCTinst shema je opcionalna za banke, pa se usluga instant plaćanja ugovara s bankom.

Očekivane koristi su:

Za platitelje: ispunjenje obveza odmah, s bilo kojeg mjesta i bilo kada 24/7/365, jednostavno korištenje.

Za primatelje: raspoloživost sredstava na računu odmah, u maksimalnom roku od 10 sekundi, isporuka robe i usluga odmah, bolje upravljanje likvidnošću, privlačenje novih platitelja, razvoj novih proizvoda i usluga.

Dokumentacija potrebna za implementaciju HRK SCTInst sheme:

Pravila HRK SCTInst sheme NOVO
SCTInst -Uputa za pain.001 NOVO
SCTInst-Uputa za pain.002 NOVO
SEPAinst.hr.pain.001.001.03.NOVO – ažurirano veljača 2020.
ExternalReasonCode 

Obavezna je i primjena modela i poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela “poziva na broj” s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja”.

Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” možete preuzeti ovdje. Primjena od 01.03.2021., osim za model HR69, šifra 420 čija je primjena od 01. 2021.

Engleski prijevod Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj” preuzmite na poveznici.