SDD Od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja. --- SEPA na konferenciji E-BIZ lipnja 2021.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Izmjene u platnom prometu
u 2016 godini
Primjena europskih, SEPA pravila
za plaćanja u kunama i eurima. 

U cilju bržeg i lakšeg poslovanja, uvode se jednaki standardi, formati i način izvršenja plaćanja za sve valute.

Od 6.lipnja 2016. uvodi se novi format zbrojnog naloga za prijenos!

Umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja, sve banke će zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere¬ – XML poruke pain.001.
SEPA pain.001 poruke se koriste za SVA plaćanja u kunama, eurima i ostalim valutama koje zadajete elektroničkim putem ili podnosite na šalteru u obliku datoteke.

Od 5. lipnja 2017. uvodi se izravno terećenje po novim pravilima!

Svaki primatelj plaćanja može direktno ugovoriti uslugu izravnog terećenja sa svojim korisnikom usluga (platiteljem) i na taj način:

Umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg u pravilu, ugovara sa bankom, potrošač daje primatelju plaćanja suglasnost za izravno terećenje svojeg računa i na taj način može

Nalozi za izravna terećenja se također podnose u XML formatu – pain.008.

Pripremite na vrijeme svoj poslovni sustav – prilagodite se novim SEPA pravilima!

Za sve informacije obratite se svojoj poslovnoj banci ili potražite upute na www.sepa.hr